preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sisak

Login

Static HTML
Priloženi dokumenti:
Procedura stvaranja ugovornih obveza u OS I. Kukuljevica Sisak.docx
Procedura zaprimanja i provjere racuna te placanja po racunima -fiskalna odgovornost.doc
GPiPRS 18.19..pdf
Izvjesce o realizaciji GPPS 17.18.pdf
Preocedura pracenja i naplate prihoda i primitaka.pdf
Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu.pdf
Procedura o rashodovanju i postupanju s kratkotrajnom i dugotrajnom imovinom OS Ivana Kukuljevica Sisak.pdf
Procedura stvaranja obveza za koje nije potrebna procedura javne nabave.pdf
Procedura zaprimanja i provjere racuna te placanja po racunima.pdf
Procedura zaprimanja racuna, njihove provjere i pravovremenog placanja.pdf
Odluka SO o usvajanju Pravilnika o zastiti od pozara.pdf
Financijski plan za 2018..pdf
Plan nabave za 2018..pdf
PiPRS 17.18..pdf
Pror-2017-12.xls
biljeske - 2017-12.docx
Izjava o nepostojanju sukoba interesa s gospodarskim subjektima.doc.doc
Odluka SO o usvajanju Godisnjeg financijskog izvjesca za 2017..doc
ODLUKA O IMENOVANJU SLUZBENIKA ZA ZASTITU OSOBNIH PODATAKA.doc
ODLUKA O ODRE IVANJU SLUZBENIKA ZA INFORMIRANJE.doc
ODLUKA O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA OS IVANA KUKULJEVICA SISAK.doc
ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA.doc
Kurikulum zdravstvenog odgoja.pps
Pismo ravnateljima ZO.doc
Pitanja i odgovori ZO.doc
Biljeske.doc
Pravilnik o kucnom redu (1) (1).pdf
Eticki kodeks.pdf
Godisnje izvjesce.pdf
Financijski plan za 2017..pdf
Plan nabave za 2017..pdf
Izmjene Statuta.pdf
Godisnje izvjesce.csv
Ugovori - javna nabava 2017..pdf
izvjesce o realizaciji PiPRS 16-17.pdf
Plan i program RADA SKOLE ZA 2016. - 17 (1).pdf
Plan nabave za 2016.godinu.doc
Odluka o usvajanju Godisnjeg financijskog izvjesca za 2016. godinu.pdf
Pror.-GI 2016-12.xls
GODISNJI PLAN I PROGRAM SKOLE ZA SK. GOD. 2015.-2016..pdf
Plan nabave za 2015. godinu.doc
FIN.PLAN ZA 2015.GOD..doc
Izmjene i dopune Statuta 2015.docx
STATUT SKOLE 2015..docx
Godisnji obracun za 2014. god..xls
IZVJESCE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2011.-12. GODINU.doc
FISKALNA-2014.izmjene i dopune Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvjestaja o primjeni fiskalnih pravila (3).docx
Rebalans 2018..xlsx
Plan nabave 2019..xlsx
Odluka SO o donosenju Plana nabave za 2019..pdf
Financijski plan za 2019.g. i projekcije plana za 2020. i 2021.g..xls
Odluka o donosenju Fin.plana za 2019.godinu.pdf
Obrazlozenje Financijskog plana za 2019.g..docx
Godisnje izvjesce2.pdf
Financijski izvjestaj 1.1.2018.-31.12.2018..xls
Odluka o usvajanju Financijskih izvjestaja za 2018.g..pdf
BILJESKE 1.1.2018.-31.12.2018..docx
Pravilnik o nacinu i postupku zaposljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zaposljavanje.pdf
Pravilnik o provedbi postupka nabave (tzv.bagatelna-nabava) OS Ivana Kukuljevica Sisak.doc
PLAN AKTIVNOSTI I PRAVILA - POVJERENSTVO ZAPOSLJAVANJE.docx
izvjesce o realizaciji PiPS 2019..pdf
GPPR 19-20.pdf
Statut -2019..docx
Evidencija sklopljenih ugovora i izdanih narudzbenica iznad 20.000 kuna u postupku nabave u 2019. godini.docx
PROCEDURA ZAPRIMANJA RACUNA.doc
PROCEDURA -ODLAZAK NA SLUZBENI PUT.docx
PROCEDURA STJECANJA, RASPOLAGANJA I UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA 2.docx
Plan nabave 2020..xlsx
Odluka SO o donosenju Plana nabave za 2020..pdf
Financijki plan za 2020.g. i projekcija plana za 2021. i 2022.godinu.xls
Odluka SO o donosenju Fin.plana za 2020..pdf
Obrazlozenje Financijskog plana za 2020..docx
Godisnje izvjesce3.pdf
Pravilnik o provedbi postupka nabave (tzv.jednostavne vrijednosti) OS Ivana Kukuljevica Sisak.doc
Obrasci financijskih izvjestaja 1.1.2019.-31.12.2019..xls
Odluka o usvajanju Financijskih izvjestaja za 2019.g..pdf
Biljeske uz Financijske izvjestaje 2019.g..docx
EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA U POSTUPKU NABAVE I IZDANIH NARUDZBENICA IZNAD 20.000 KUNA U POSTUPKU NABAVE ZA 2020. GODINU.docx
Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja.pdf
Kurikul 2020.21..pdf
izvjesce o realizaciji PiPS 2019.20.pdf
GPiPRS 20.21. - kopija.pdf
PRAVILNIK - mjere zastite prava ucenika te prijave krsenja tih prava.docx
Protokol o postupanju u slucaju nasilja medju djecom i mladima.pdf
protokol-o-postupanju-u-slucaju-zlostavljanja-i-zanemarivanja-djece.pdf
protokol o postupanju u sluaju seksualnog nasilja final 4 9.pdf
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoskih mjera NN br 94 2015.pdf
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoskih mjera.pdf
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o nacinima, postupcima i elementima vrednovanja ucenika u osnovnim i srednjim skolama.pdf
Pravilnik o nacinima postupcima i elementima vrednovanja ucenika u osnovnoj i srednjoj skoli Narodne novine broj 112-10.pdf
Odluka SO o donosenju 2. rebalansa Fin.pl.za 2020..doc
Odluka SO o donosenju Fin.pl.za 2021..doc
Odluka SO o donosenju Plana nabave za 2021..doc
Rebalans II. Kukuljevic.xlsx
Financijki plan za 2021.g. i projekcija plana za 2022. i 2023..xls
Plan nabave 2021. god..xlsx
Godisnje izvjesce 2020.pdf
Odluka o usvajanju fin. izvjestaja za 2020..pdf
Obrasci fin. izvjestaja 1.1.2020.-31.12.2020..pdf
Biljeske uz fin. izvjestaje 2020..pdf
Rebalans Financijskog plana za 2021..pdf
Izmjena i dopuna Plana nabave za 2021..pdf
KURIKULUM 2021. 2022..pdf
GPiPRS 2021-2022 ZW.pdf
Odluka o imenovanju osobe za unos u e-maticu.pdf
Odluka o imenovanju osobe za WEB servis.pdf
II.Rebalans Financijskog plana 2021..xls
Odluka o donosenju II. Rebalansa Financijskog plana za 2021..pdf
Odluka o donosenju Financijskog plana za 2022.godinu.pdf
Odluka o donosenju Plana nabave za 2022.godinu.pdf
PLAN NABAVE 2022.G..xlsx
Financijski plan za 2022.g. i projekcija plana za 2023. i 2024..xlsx
Pravo na pristup informacijama.pdf
Odluka o prijamu Igora Marceca.pdf
Odluka o prijamu Ane Trajanov.pdf
Odluka o prijamu Karle Silaj.pdf
Odluka o prijamu Terezije Piskovic Barusic.pdf
Obavijest o ponistenju natjecaja za uc.matematike.pdf
Politika privatnosti OS Ivana Kukuljevica Sisak.pdf
Plan klasifikacijskih oznaka OS Ivana Kukuljevica Sisak.pdf
Odluka o ponistenju natjecaja za uc. matematike.pdf
Odluka o usvajanju Godisnjeg financijskog izvje sca za 2021..pdf
Financijski izvjestaj 1.1.2021. - 31.12.2021..xls
Biljeske 1.1.2021.-31.12.2021..docx
Odluka o odabiru novoodabranih udzbenika.pdf

preskoči na navigaciju